Otevřená platforma pro vysokorychlostní síťové aplikace

Nabízíme otevřenou síťovou platformu pro řízení kvality síťového provozu, směrování a zabezpečení sítě. Nasazení platformy NetX umožňuje snížit latenci sítě pro koncové zákazníky a zvýšit tak kvalitu jejich připojení.
NetX OS nabízí řadu funkcí využívaných v rámci hraničních směrovačů, jako je řízení síťového provozu, které umožňuje snížit latenci pro vaše zákazníky, pokročilé funkce směrování, komplexní podporu IPv6 a ochrana proti útokům DDoS.
Nabízíme rozdílná výkonnostní řešení s různým rozsahem portů pro ISP všech velikostí. Každý směrovač NETX umožňuje také ovládání a správu konfigurace skrz nástroj netc, ať už v podobě industry-standard CLI, nebo API.
Přehled

QoS a Řízení provozu

NetX umožňuje využít pokročilé algoritmy pro řízení provozu (traffic shaping), jako jsou FQ-CoDel, SFQ nebo CAKE, které zajišťují nízkou latenci pro koncového uživatele, efektivní doručení síťového provozu a spravedlivé rozdělení pásma mezi koncové uživatele.

Spolu s možností využít hierarchický popis sítě dokáže NetX efektivně řídit síťový provoz a tím zajistit lepší uživatelskou zkušenost i v případě, kdy zákazník používá v domácnosti více zařízení současně.

 

Hlavní výhody řízení provozu
Hierarchická organizace QoS tříd do stromové struktury s neomezeným počtem zanoření a možnosti definice priorit provozu mezi jednotlivými třídami.
Klasifikace provozu do tříd na základě zdrojů a cílů s možnosti sdružování provozu pro jednu třídu z více zdrojů. Lze tak např. uživateli přidělit zvolenou šířku pásma bez ohledu na to jaký použije použitý síťový protokol (IPv4 nebo IPv6).
QoS a Provoz

Směrování, BGP & RPKI

NetX platforma funguje jako plnohodnotný směrovač podporující klíčové směrovací protokoly (BGP, BGPv4+, RIPv2, RIPng, OSPFv2, OSPFv3), které interně obsluhuje směrovací software BIRD vyvíjený sdružením CZ.NIC.
V případě protokolu BGP je možné zpracovat plné BGP tabulky (BGP full feed) z několika zdrojů současně a udržet informaci o řádově miliónech směrovacích informací. Pro zvýšení zabezpečení je možné směrovací informace protokolu BGP validovat oproti záznamům ROA (Route Origin Authorization) s využitím RPKI infrastruktury. Pro náročnější implementace a scénáře je možné využít Policy Based Routing a virtuálních směrovacích instancí (VRF).
ROUTING, BGP & RPKI

ZABEZPEČENÍ & DDOS OCHRANA

Pro zabezpečení sítí a aplikací disponuje platforma NetX paketovým filtrem a stavovým firewallem s možností blokování nebo modifikace síťového provozu. Kromě filtrace příchozího a odchozího provozu zabezpečuje firewall také překlad adres (NAT).
O ochranu sítě před útoky typu DDoS se stará modul DDoS Guard. Modul využívá pokročilých algoritmů monitorující síťový provoz a automaticky se učí základní charakteristiku provozu pro nakonfigurována pravidla. V případě útoku DDoS je schopen vyvolat akci pro jeho eliminaci. Tuto akci může provádět přímo NetX nebo může být signalizována zbytku síťové infrastruktury s využitím protokolu BGP FlowSpec či definicí vlastní akce.
Pro segment rychlostí přesahující 200Gb/s je určen specializovaný rozšiřující modul DDoS Protector, vyvinutý sdružením CESNET z.s.p.o., který zajišťuje mitigaci DDoS útoku ve specializovaném HW na bázi FPGA.
Zabezpečení

PODPORA IPV6

NetX poskytuje plnohodnotnou funkcionalitu protokolu IPv6 a umožní tak přechod na nový standard i vaší organizaci.

Protokol IPv6 je nástupnickým protokolem stávajícího a dobře známého protokolu IP, který se snaží vyřešit některé problémy současného protokolu, zejména nedostatek veřejných IP adres.

Na podporu protokolu IPv6 je v rámci vývoje platformy NetX kladen velký důraz a veškerá funkcionalita platformy NetX je plnohodnotně podporována také pro protokol IPv6 společně se všemi důležitými standardy pro provoz dual-stack nebo IPv6 only sítě.

Plnohodnotně protokol IPv6 podporuje řízení provozu, kde lze vyhradit šířku pásma pro zákazníka bez ohledu na použitý protokol.

Problematice IPv6 se náš tým aktivně a dlouhodobě věnuje ať už na konferencích nebo psaním odborných článků. Můžeme tedy doporučit a pomoci zavést protokol IPv6 i ve vaši síti tak, aby splňoval všechna doporučení a bezpečnostní standardy.

Přechod na IPv6

CGN NAT

NetX Carrier Grade NAT umožňuje organizacím a síťovým operátorům využít IPv4 adresy na maximum.

Funkce překladu adres pro operátorské prostředí (Carrier Grade NAT / Large Scale NAT) umožňuje efektivní využívání IPv4 adresových bloků překladem na sdílené (RFC6598) anebo privátní adresy (RFC1918). NetX podporuje jak plně stavové (Statefull) 1:N, 1:1 tak bezestavové režimy překladu adres. Události překladu adres je možné exportovat pomocí rozšíření protokolu NetFlow (NEL -  NAT Event Logging). Konfigurační pravidla pro překlad adres je možno rovněž konfigurovat prosřednictvím API, nebo napojením na řadu ISP CRM systémů (ispadmin, mango, adminus).

CGN NAT

Integrace, DevOPS, API

Automatizace a možnost propojení s dalšími systémy umožňuje integrovat NetX přímo do procesů organizace a ušetřit tak značné množství času a financí. Podporováno je plnohodnotné REST API a jednotné management rozhraní CLI, které reflektuje specifika síťového prostředí. Podporováno je napojení na hlavní síťové CRM systémy a databáze.  

DevOPS, API

Hardware

PRODUKTY & SLUŽBY