O nás

Historie společnosti NetX Networks je spojena s výzkumem a vývojem, který probíhal v minulosti pod hlavičkou Vysokého učení technického v Brně.
Spin-off VUT Brno
Společnost NetX Networks a.s. vznikla jako spin-off na základě výzkumu prováděného na VUT v Brně, který byl zaměřen na vývoj vysokorychlostního zařízení pro filtrování, směrování a shaping síťového provozu.
Historie společnosti
Vývoj, který dal základ současnému řešení NetX, začal před rokem 2010, kdy vznikly na univerzitě nové potřeby pro jádro sítě - zejména napojení na globální BGP routing, vytvoření pokročilejší politiky pro směrování a přechod na protokol IPv6.

MILNÍKY SPOLEČNOSTI

KOMERČNÍ VÝVOJ
2019
Transformace spolku na NetX Networks a.s., spin-off VUT
2016
Založení spolku NetX R&D z.s
VUT BRNO
2016
Vyčlenění aktivity z univerzity do spolku NetX R&D z.s., vznik doplňkových služeb s vazbou na br-ix.cz
2013
Pokračující vývoj ve spolupráci se sdružením CESNETem, rychlosti 40Gb/s a vyšší
2010
Implementace komerční partneři, spontánní zájem
2009
Nové potřeby jádra sítě, full feed BGP routing, NAT CGN, peering policy, bezpečnostní prvky, rozvoj IPv6
2008
Rychlosti 10Gb/s, implementace IPv6, 
hybridní model sítě